Český Ski Test
CS
menu

COVID-19

Bezpečnostní opatření v souvislosti s virem Covid-19

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 1. září 2020 nová mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19. Dá se očekávat, že stejně jako do dnešního dne, i nadále budou Ministerstva průběžně vydávat další a další opatření. Nebereme tuto situaci na lehkou váhu, na druhou stranu je třeba připomenout, že každý by na sebe měl vzít potřebnou část společenské i individuální odpovědnosti a postupovat jako u jakéhokoli jiného nakažlivého onemocnění. Sledujte tedy také informace MZ ČR na https://koronavirus.mzcr.cz/ a řiďte se jejich pokyny.

Jako pořadatelé Českého Ski Testu se budeme řídit těmito pravidly:

 • Budeme sledovat aktuální vyhlášky a nařízení ČR/AT a budeme se jimi řídit.
 • Vyhneme se situacím, při kterých bychom mohli ohrozit zdraví našich účastníků.
 • Maximálně využijeme bezkontaktní elektronickou komunikaci s účastníky.
 • Doporučujeme všem rizikovým skupinám účastníků, aby ve vnitřních prostorách nosili roušky a dodržovali odstup 1,5 metru od ostatních.
 • Pokud na sobě pozorujete příznaky jakékoli nakažlivé nemoci, udělejte maximum pro to, abyste nenakazili ostatní.
 • Spoléháme na váš rozum a ohleduplnost k ostatním kolem vás.
 • Jako pořadatel neneseme žádnou odpovědnost za případné individuální prohřešky během akce.
 • Budeme stejně jako mnoho dalších lidí doufat, že z Covid-19 se vyklube jen zbytečná panika a prostě trochu jiná chřipka, se kterou se naučíme žít.

Informace Pitztal Bergbahnen k 10.10.2020:

PŘI POUŽÍVÁNÍ HORSKÝCH LANOVEK PROSÍM DODRŽUJTE VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ ZA SITUACE S COVID-19

 • Udržujte vzdálenost nejméně 1 metr od ostatních lidí, kteří nežijí ve stejné domácnosti.
 • V gondole noste ochranu nosu a úst. S výjimkou dětí do 6 let nebo osob, které jej ze zdravotních důvodů nemohou používat.
 • Plaťte bezkontaktně, kdykoli je to možné. Zaplaťte účet nejlépe bankovním převodem / kreditní kartou.
 • Zakoupení skipasu je možné rezervovat online:
  https://www.pitztal.com/en/booking/glacier-ski-passes-and-tickets
 • Vždy postupujte podle pokynů zaměstnanců a pracovníků na místě.
 • Vyvarujte se potřesení rukou a objetí.
 • Umyjte si ruce několikrát denně mýdlem a vodou po dobu nejméně 30 sekund.
 • Nedotýkejte se obličeje neumytýma rukama.
 • Kýchejte nebo kašlete do loktů nebo do kapesníku. Zůstaňte doma, pokud se objeví známky nemoci.

OPATŘENÍ PROVOZOVATELE LANOVÝCH DRAH COVID-19 PRO BEZPEČNOST NAŠICH HOSTŮ

 • Odkazy na obecně platná pravidla chování jsou poskytována účastníky, značkami, sloupky, značením na podlaze nebo jinými pomůckami, jako jsou oznámení reproduktorů ve vstupních a výstupních prostorech, naváděcí systémy u pokladen a oblastech určených pro čekání.
 • V oblastech určených pro čekání a v gondolách je bezpodmínečně nutná maska. Nos a ústa musí být nasazeny během celé jízdy gondolou.
 • Gletscherexpress poběží v nejkratším možném intervalu (každých 10 minut); během hlavní sezóny a při vysokém počtu hostů začíná provoz vláčku v 7:00, aby se předešlo přeplněným prostorům, je omezena přepravní kapacita a kontrolován přístup.
 • Pravidelně se čistí a dezinfikují povrchy zařízení horských výtahů, kliky dveří a oken a spínače světel.
 • Pravidelné vysílání v budově stanice (za příznivého počasí!).
 • Sociální zařízení je vybaveno dostatečným množstvím mýdla a je v pravidelných intervalech důkladně čištěno a dezinfikováno.
 • Naši zaměstnanci lanovek a vleků a všichni zaměstnanci v oblasti stravování nosí obličejové masky / štíty a jsou neustále školeni a připomínány hygienická opatření COVID-19 a obecné pokyny.
 • Ledovcové restaurace „Wildspitz“ a „Kristall“ jsou otevřené a nabízejí dostatek prostoru.
 • V dobách COVID-19 se obejdeme bez après-ski atmosféry v našem lyžařském areálu a v deštníkovém baru. Náš slunečník na sluneční terase restaurace „Kristall“ funguje podobně jako místní kavárna nebo lounge bar.
 • Dále plánujeme otevřít lyžařský areál Rifflsee co nejdříve o rušných víkendech. Silně to však závisí na počasí a sněhových podmínkách.
COVID -19 AKTUALIZACE turistické rady Tyrolska k dispozici na:

https://www.tyrol.com/information-coronavirus

 

Český Ski Test lyží virus