Český Ski Test
CS
menu

COVID-19

Bezpečnostní opatření v souvislosti s virem Covid-19

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 1. září 2020 nová mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19. Dá se očekávat, že stejně jako do dnešního dne, i nadále budou Ministerstva průběžně vydávat další a další opatření. Nebereme tuto situaci na lehkou váhu, na druhou stranu je třeba připomenout, že každý by na sebe měl vzít potřebnou část společenské i individuální odpovědnosti a postupovat jako u jakéhokoli jiného nakažlivého onemocnění. Sledujte tedy také informace MZ ČR na https://koronavirus.mzcr.cz/ a řiďte se jejich pokyny.

Jako pořadatelé Českého Ski Testu se budeme řídit těmito pravidly:

  • Budeme sledovat aktuální vyhlášky a nařízení ČR/AT a budeme se jimi řídit.
  • Vyhneme se situacím, při kterých bychom mohli ohrozit zdraví našich účastníků.
  • Maximálně využijeme bezkontaktní elektronickou komunikaci s účastníky.
  • Doporučujeme všem rizikovým skupinám účastníků, aby ve vnitřních prostorách nosili roušky a dodržovali odstup 1,5 metru od ostatních.
  • Pokud na sobě pozorujete příznaky jakékoli nakažlivé nemoci, udělejte maximum pro to, abyste nenakazili ostatní.
  • Spoléháme na váš rozum a ohleduplnost k ostatním kolem vás.
  • Jako pořadatel neneseme žádnou odpovědnost za případné individuální prohřešky během akce.
  • Budeme stejně jako mnoho dalších lidí doufat, že z Covid-19 se vyklube jen zbytečná panika a prostě trochu jiná chřipka, se kterou se naučíme žit.
Český Ski Test lyží virus